Definiții

Termenii şi condiţiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activitaţilor de promovare şi vânzărilor de bunuri şi servicii de către YABAK SOUK ONLINE S.R.L. şi orice alt partener cu care acesta are contract în acest sens (Partenerii), prin intermediul magazinului online shopexo.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică). Termenii şi condiţiile generale pot fi modificate oricând de către YABAK SOUK ONLINE S.R.L. şi/sau Parteneri sub condiţia respectării prevederilor legale.
Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul inţeles:

WEBSITE/SITE (shopexo.ro): reprezintă website-ul care are adresa de internet  www.shopexo.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate şi promoţii/campanii de informare/promovare pentru acestea, desfăşurate de către shopexo.ro.

BUNURI şi SERVICII: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate pe website şi în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

SPECIFICAŢII: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în shopexo.ro precum şi în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producator, sau de către utilizatori/cumpărători, sau aşa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează shopexo.ro, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat TERMENII şi CONDIŢIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR: societatea YABAK SOUK ONLINE S.R.L., cu raspundere limitată, având sediul social în Bucureşti, Sector 2, ȘOS. COLENTINA NR. 454, SPATIUL B104, ET. 1, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40/13682/2020, CUI: 43203874.

CUMPĂRĂTOR: persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă prin intermediul shopexo.ro.

COMANDĂ: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri şi Servicii şi sa facă plata acestora.

CONTRACT: Comandă confirmată de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi alte drepturi asociate, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea shopexo.ro într-un mod contrar scopului declarat şi practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii shopexo.ro, proprietarilor/titularilor legali ai acestuia şi oricărui alt partener cu care exista contract în acest sens.

Conținutul site-ului

Informațiile prezentate pe shopexo.ro au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vanzator, fără o anunțare prealabilă.

Descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Imaginile produselor sunt prezentate pe shopexo.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor şi design-ului fără notificare prealabila de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc şi starea produselor afișate, se pot obține contactând Vânzătorul prin email / telefon la datele de contact din secțiunea Contact a shopexo.ro.

Promoții şi campanii

Promoțiile şi campaniile prezentate pe shopexo.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare şi în regulamente, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.

Prețurile produselor

Prețurile produselor şi serviciilor afisate în cadrul site-ului shopexo.ro includ  T.V.A..
Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeaze produsele este considerat cel din Comandă confirmată de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau eroare care afectează prețul (cf. paragraf Comenzile).
Anterior confirmării comenzilor, prețurile pot fi modificate fără o comunicare prealabilă.

Comenzile

Prin lansarea unei Comenzi telefonice sau electronice pe site-ul shopexo.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele informații:

a. Comandă/Precomandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de facturare) şi condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a Termenilor Comenzii din partea Cumpărătorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Cumpărătorul acceptă şi consimte că nu există contract în lipsă confirmării comenzii emise de Vânzător.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

În cazul epuizării stocului pentru produsul comandat, înainte de finalizarea comenzii, reprezentantul shopexo.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemanatoare ca şi aspect şi specificații tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat exista alternative.

În cazul epuizării stocului înainte de finalizarea comenzii şi lipsei unei alternative la produsul comandat, Comandă poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vanzator, dar nu înainte de anunțarea Cumpărătorului despre aceasta stare de fapt.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a shopexo.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu sau mai mic, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul să anuleze Comanda efectuată iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați telefonic / email / SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte că nu va avea drept de opoziție sau orice alte pretenții asupra produselor ce au făcut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conțin erori de funcționare, inclusiv erori umane.

Precomanda reprezintă o Comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat şi poate fi achizitionat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va avea aceiași pași ca şi o Comandă normală, singura diferență fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului şi va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii precum şi în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare şi prețul produsului ceea ce îi dă dreptul Vânzătorului să modifice în orice moment şi unilateral aceste informații în website.

Vânzătorul are dreptul să modifice şi condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect şi a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.

Vânzătorul nu este considerat culpabil şi nu i se pot impută penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii, dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.

Cumpărătorul are dreptul de a renunța în orice moment la o precomandă iar dacă aceasta a fost deja achitată, suma respectivă îi va fi returnată integral.

Contractul la distanță

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Data încheierii contractului de vânzare la distanță între shopexo.ro şi client este considerată data facturii fiscale emise de către Vânzător.

Termenii şi condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului incheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către producător, importator sau distribuitor după caz.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii şi implicit Contractului şi pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare,  în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.

Facturarea

Prețul, modalitatea şi termenul de plată, precum şi termenul de livrare sunt specificate în Comandă.
Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile şi Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata

Plata produselor comandate se poate face conform modalitaților de plată acceptate de către Vânzător şi condițiilor impuse de finanțator în cazul plaților efectuate prin card bancar sau credit.

În cazul achitării online, după înregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocată în contul Cumpărătorului, urmând a fi încasată de către Vânzător doar după confirmarea comenzii.

În cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizata, banii vor fi returnați integral pe card, fără nici un comision adițional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vânzătorului, care însă nu este responsabil de termenul în care această rambursare este facută, acest aspect fiind în sarcina băncii Cumpărătorului al cărui instrument financiar a fost utilizat.

Vânzătorul nu este responsabil pentru politica şi condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plată sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate prin shopexo.ro.

În cazul unor erori apărute în timpul procesului de plată, Vânzătorul nu are obligația de a efectua livrarea, în sarcina acestuia intrând numai informarea Cumpărătorului asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat. Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute, dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității şi responsabilității acestuia.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatorii de plăți autorizați.
shopexo.ro NU stocheaza informatii despre cardul dumneavoastra.

Livrarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Termenele de livrare variaza de obicei între 2 şi 5 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor şi de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 5 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forta majoră, inclusiv cazurile legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României

Valoarea maxima a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv. Penalitățile sau dobânzile sunt excluse.

Acceptarea şi transferul de proprietate

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă.
În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul sa solicite aducerea la conformitate a Produselor şi Serviciilor conform legislației  în vigoare pe teritoriul Romaniei la data încheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în Comandă (ințelegând prin finalizarea livrării – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Dreptul de retragere

Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale, fără a se limita la acestea, următoarele:

    a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
    b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
    c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
    d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
    e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
    f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:

    a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
    b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
    (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
    (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
    (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează Vanzatorului sau unei persoane autorizate de Vânzător să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere din contract.

Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri sau în care Vânzătorul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, Vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Returul produselor

shopexo.ro oferă posibilitatea de returnare a produselor în termen de 14 zile în urmatoarele situații:

  • Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site. Daca produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificatiile din oferta, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii.
  • Posibilitatea de retur NU se acorda produselor care prezintă nefuncționalități datorate manipulării și/sau instalării improprii, folosirii neconforme cu instrucțiunile de utilizare, de schimbări ale stării originale a produsului, de influențe naturale sau de păstrare în condiții improprii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferenta, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, dăcă este cazul, sunt suportate de shopexo.ro în cazul în care produsul prezintă neconformități rezultate din procesul de fabricație, manipulare şi ambalare până la livrarea către client. În orice altă situație costurile de transport pentru returul inițial către Vânzător şi eventualul transport înapoi la Consumator sunt suportate de către Consumator.

Nu vor fi acceptate ca retur produsele care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau igiena şi care au fost desigilate de către Consumator. În cazul produselor care prezinta semne de folosire, în baza unui raport de service, Consumatorului îi va fi restituită contravaloarea produsului din care se va scădea contravaloarea uzurii (care depaseste uzura normala, determinata de incercarea produsului).

  • Produse ce au fost livrate greșit sau fără toate componentele/accesoriile aferente. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată către reprezentanții shopexo.ro, iar Consumatorul va refuza recepția produsului. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire cu un produs similar sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plati diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de shopexo.ro.

  • Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achizitionat produsul la distanță respectând condițiile Ordonanței de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Dreptul de retragere) . Termenul este respectat daca produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

Produsele achizitionate de către o persoana juridică se pot returna în termen de 2 zile de la achizitie doar dacă prezinta vicii de fabricație sau dacă sunt defecte.

Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului că renunță la cumparare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. 

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (aceast document ține loc de contract conform legislației românești) şi nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii.

Produsele returnate trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost livrate (să aibă toate accesoriile şi documentele care le-au însoțit la livrarea inițială, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi, ciobiri, socuri, urme de folosire și/sau interventii neautorizate, etc).

Rambursarea contravalorii produselor returnate se va face în cel mult 14 zile de la data retragerii dupa verificarea stării produselor returnate, şi este posibila prin virament bancar. Suma înapoiată nu va include costul transportului inițial dacă achiziția a beneficiat de aceasta facilitate (acesta fiind suportat de către Consumator).

Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o Comandă care a beneficiat de transport gratuit determina scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat, se va reține contravaloarea transportului oferit inițial.

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informați cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie neechivoca transmisa prin e-mail/poșta.

  • Adresa de e-mail pentru comunicarea notificarilor:
  • Adresa postala pentru retur: 

Dispozitiile OUG 34/2014 se aplica în completare.

Garanția produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul shopexo.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele din categoria resigilate dacă este cazul), în ambalajele originale, după caz, şi provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.

În cazul produselor vândute şi livrate de shopexo.ro, certificatele de garanție sunt emise de către shopexo.ro pentru toate categoriile de produse. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa …………………….. sau la numarul de telefon 0775 674 104 în intervalul Luni-Vineri orele 09.00-18.00. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului / Cumparatorului cu shopexo.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării şi prin postarea opiniilor vizavi de produse în zonele de comentarii produse.

shopexo.ro își alocă dreptul neopozabil să excludă sau sa ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresari ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul  se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către acestia. în cazul în care Utilizatorul/Cumparatorul nu oferă un minim de informații (cel putin număr de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia şi ii dă dreptul acestuia din urma sa nu răspundă la solicitarile respective sau sa nu onoreze comenzile înregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii shopexo.ro din orice motive, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

Fraudă

Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze shopexo.ro în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutului site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-ul, va fi considerata o tenatativă de fraudare a site-ului si va da dreptul shopexo.ro de a solicita organelor competente punerea în mișcare a cercetării penale împotriva aceluia sau acelora care au încercat aceste fapte.

Forță majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților şi care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din Romania aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forta majora.

Legea aplicabilă şi Jurisdicția

Prezentul document este supus legii din România.
Eventualele litigii apărute între shopexo.ro şi Utilizatori / Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta rezolvare nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente.

Consultați și Politica de confidențialitate și securitate a datelor.